bic@bicons.vn 0908950546 VI EN CN

Dự án công ty công nghiệp Á Châu

17-09-2019 - Tin dự án | 93

Dự án nhà xưởng sản xuất và các hạng mục phụ trợ của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu

Dự án công ty công nghiệp Á Châu

Dự án nhà xưởng sản xuất và các hạng mục phụ trợ của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu tại Khu công nghiệp Quất Động, Thường Tín, Hà Nội được chia thành 2 giai đoạn:

Đăng ký bản tin