bic@bicons.vn 0908950546 VI EN CN

Tư vấn quản lý dự án

16-02-2019 - Tin sản phẩm | 319

Đối với dịch vụ tư vấn Giám sát và quản lý, Qua kinh nghiệm thực tế chúng tôi muốn đưa ra các tiêu chí để đánh giá một dịch vụ tư vấn và quản lý dự án tốt nhất.

Tư vấn quản lý dự án

Đối với dịch vụ tư vấn Giám sát và quản lý, Qua kinh nghiệm thực tế chúng tôi muốn đưa ra các tiêu chí để đánh giá một dịch vụ tư vấn và quản lý dự án tốt nhất.
 
Có lẽ đa số các Nhà đầu tư đều mong muốn chọn được một dịch vụ tư vấn và quản lý dự án sao cho Chi phí dự án là thấp nhất mà chất lượng và tiến độ vẫn đạt như mong đợi.
 
 Thông qua biểu đồ biểu hiện vấn đề liên quan đến chi phí và hiệu quả của dự án:

Vấn đề của Chủ đầu tư trước khi chọn một dịch vụ tư vấn và quản lý dự án là phải đánh giá được năng lực của một đơn vị cung cấp dịch vụ này.

Chủ đầu tư phải xác định được “Sự khác biệt giữa một đơn vị quản lý dự án ở đẳng cấp cao và một đơn vị quản lý dự án không chuyên nghiệp”.

Sự vô tình dẫn đến việc lựa chọn một đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý dự án kém là những chi phí phát sinh mà Chủ đầu tư phải chi trả thêm và những lợi ích có thể mất đi thông qua các công việc sau:


Quản lý và giám sát dự án là một dịch vụ rất quan trọng trong quá trình triển khai dự án, Quản lý và giám sát dự án góp phần lớn trong việc đảm bảo chất lượng tiến độ và khối lượng công việc thực hiện.

Thấu hiểu tính quan trọng của vai trò tư vấn quản lý và giám sát dự án, BIC cam kết cung cấp đến khách hàng các dịch vụ chất lượng đảm báo tối ưu hoá hiệu quả đầu tư qua khách hàng trong các dự án xây dựng tại Việt Nam.

Dịch vụ giám sát thi công của ICIC bao gồm các dịch vụ cụ thể sau:

     - Giám sát chất lượng công trường.

     - Giám sát tiến độ.

     - Giám sát khối lượng thi công cho các dự án.
 
Nhìn từ góc độ tư vấn xây dựng, chúng tôi cho rằng có 3 yếu tố gây ra sự thất thoát trong quản lý đầu tư xây dựng:
     
     - Do năng lực quản lý.

     - Do nguồn lực tài chính.

     - Do kỹ năng kinh nghiệm kỹ thuật, mức độ áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng.

Do đó, chúng tôi, nhà tư vấn đấu tư xây dựng đặc biệt trong tư vấn quản lý và giám sát dự án, lại càng phải hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình về những tổn thất và thất thoát đó để có được những biện pháp hợp lý.
 
Một nhà tư vấn quản lý dự án chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ Chủ Đầu Tư  tiết kiệm chi phí, giảm thời gian thi công, lựa chọn các nhà thầu thích hợp … với mục tiêu cuối cùng nhằm đảm bảo chất lượng công trình tốt nhất với các chi phí và thời gian  hợp lý.                                                         

Đăng ký bản tin