bic@bicons.vn 0908950546 VI EN CN

Tư vấn lập dự án

10-09-2019 - Tin tức | 115

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế BIC tư vấn các hạng mục quy trình hồ sơ thành lập dự án chuyên nghiệp và hiệu quả.

Tư vấn lập dự án

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế BICtư vấn các hạng mục quy trình hồ sơ thành lập dự án chuyên nghiệp và hiệu quả.
– Tư vấn quy trình khảo sát quy hoạch, tìm kiếm quỹ đất phù hợp lập dự án khu dân cư, khu/cụm công nghiệp, các dự án nhà xưởng và một số dự án đầu tư khác liên quan.

– Tiến hành triển khai các thủ tục hồ sơ pháp lý dự án theo đúng quy trình nhanh nhất giúp rút ngắn thời gian triển khai. Thiết kế quy hoạch chi tiết 1/2000 và 1/500.

Quy trình lập dự án gồm có các bước cơ bản sau:

1. Khảo sát lập quy hoạch tỷ lệ 1/2000 ( Báo cáo đầu tư dự án )
2. Lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500
3. Lập dự án đầu tư ( thiết kế cơ sở, xin phép xây dựng, dánh giá tác động môi trường ). Giai đoạn này được cấp chứng nhận đầu tư!
4. Xây dựng công trình
5. Hoàn công

Liên hệ Mr: Quân 0938.552.189

Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi ( báo cáo đầu tư )

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi còn gọi là Báo cáo đầu tư. Đối với các dự án quan trọng quốc gia, chủ đầu tư phải lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình trình Quốc hội xem xét để ra quyết định về chủ trương đầu tư. Đối với các dự án khác, chủ đầu tư không phải lập Báo cáo đầu tư. Báo cáo này được hiểu là dự án sơ bộ, các thông tin trong dự án chưa đòi hỏi mức độ chính xác cao (phần lớn là ước tính), là thủ tục bước đầu trình xét duyệt xin thuận chủ trương dự án.

– Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình, các điều kiện thuận lợi và khó khăn; chế độ khai thác và sử dụng tài nguyên quốc gia nếu có;

– Dự kiến quy mô đầu tư: công suất, diện tích xây dựng; các hạng mục công trình thuộc dự án; dự kiến về địa điểm xây dựng công trình và nhu cầu sử dụng đất;

– Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, thông số kỹ thuật; các điều kiện cung cấp vật tư thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật; phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư nếu có; các ảnh hưởng của dự án đối với môi trường, sinh thái, phòng, chống cháy nổ, an ninh, quốc phòng;

– Hình thức đầu tư, xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, thời hạn thực hiện dự án, phương án huy động vốn theo tiến độ và hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án và phân kỳ đầu tư nếu có.

Lập quy hoạch kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật

Theo quy định tại Nghị định 12/2009/NĐ-CP quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì việc đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư phải lập dự án đầu tư và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, trừ những trường hợp sau:

– Công trình chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định này;

– Các công trình xây dựng là nhà ở riêng lẻ của dân quy định tại khoản 5 Điều 35 của Luật Xây dựng.

2. Khi đầu tư xây dựng các công trình sau đây, chủ đầu tư không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà chỉ lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình để trình người quyết định đầu tư phê duyệt:

– Công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo;

– Các công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất), phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng; trừ trường hợp người quyết định đầu tư thấy cần thiết và yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Nội dung: theo quy định tại khoản 4 Điều 35 của Luật Xây dựng

– Bao gồm sự cần thiết đầu tư, mục tiêu xây dựng công trình; địa điểm xây dựng; quy mô, công suất; cấp công trình; nguồn kinh phí xây dựng công trình; thời hạn xây dựng; hiệu quả công trình; phòng, chống cháy, nổ; bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIC

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 7, Gia Định group, 566 Quốc Lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
☎️Hotline: 0908950546
Mail marketing: marketing@bicons.vn
Chi nhánh Hà Nội:Tầng 4, Tòa nhà HUD3 Tower, Số 121-123 Phố Tô Hiệu, Quận Hà Đông - Hà Nội.
☎️Hotline: 0243.91.92.789
Mail: bic@bicons.vn - Fax: (028) 38 800 892
Mail marketing: marketing@bicons.vn

Đăng ký bản tin