bic@bicons.vn 0901815069 VI EN CN KR

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG

26-04-2023 - Tin tức | 96

Định mức xây dựng nhà xưởng quy định rõ về mức hao phí nguyên vật liệu, nhân công, máy móc để hoàn thành đơn vị khối lượng thi công. Giúp doanh nghiệp đảm bảo công tác xây dựng theo đúng quy định pháp luật với chi phí phù hợp.

Định mức xây dựng nhà xưởng quy định rõ về mức hao phí nguyên vật liệu, nhân công, máy móc để hoàn thành đơn vị khối lượng thi công. Giúp doanh nghiệp đảm bảo công tác xây dựng theo đúng quy định pháp luật với chi phí phù hợp.

Định mức xây dựng nhà xưởng đây là những số liệu quan trọng để chủ đầu tư dự toán chi phí chính xác và quản lý quá trình xây dựng đồng thời bóc tách khối lượng dự tính được số lượng vật liệu cần xây dựng một cách cụ thể tại công trường

Cách tính định mức xây dựng nhà xưởng

Việc tính toán được định mức xây dựng nhà xưởng còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố nhất định ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát sinh chi phí vượt mức kiểm soát.

+ Mức hao phí nguyên vật liệu chủ yếu là lượng nguyên vật liệu chính vật lieuj phụ vật liệu luân chuyển hay các bộ phận rời lẻ cần nhất tham gia vào việc xây dựng hoàn thiện đứng đơn vị khối lượng đã đề ra. Bao gồm cả phần vật liệu hao hụt.

+ Mức hao phí nhân công là khoảng thời gian người lao động làm việc trực tiếp để hoàn thiện khối lượng công việc

+ Mức hao phí máy móc: số ca vận hành máy móc trang thiết bị phục vụ cho khối lượng công việc xây dựng tại công trường

Pháp luật quy định định mức chi phí xây dựng nhà xưởng

Phần xây dựng

Về pháp luật đã quy định rõ ràng các định mức xây dựng nhà  xưởng để đảm bảo yếu tố an toàn và chất lượng công trình được xây dựng. Trong quá trình lên kế hoạch chủ đầu tư lẫn nhà thầu phải nắm đáp ứng yêu cầu và tuân thủ thì thiết kế mới được thông qua và cấp giấy phép xây dựng hợp lệ.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần nắm rõ quyết định Định mức dự toán xây dựng do Bộ Xây dựng quy định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017. Quyết định này nhằm công bố định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng – Công tác sử dụng vật liệu xây không nung kèm theo quyết định này để các đơn vị thi công nắm rõ để sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Phần lắp đặt

Với công tác lắp đặt thì doanh nghiệp cần nắm vững văn bản 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 và những văn bản sửa đổi, bổ sung đi kèm. Cụ thể:

Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017 của Bộ Xây dựng quy định về định mức dự toán cho phần sửa chữa và cải tạo các công trình nhà xưởng công nghiệp. Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức cho công tác quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Phương pháp lên kế hoạch định mức xây dựng nhà xưởng

Nắm được luật bên cạnh đó cần áp dụng các phương pháp sau để đưa ra dự toán gần nhất với tổng chi phí mà chủ đầu tư sẽ đầu tư

+ Phương pháp thống kê: thông qua các thông tin thu thập từ tài liệu hao phí trong thời gian thực tế và khoảng thời gian cụ thể để hoàn thành khối lượng công việc

+ Phương pháp phân tích: đi chi tiết tỉ mỉ quá trình quan trắc và các thông số môi tường. Dựa vào đó dự tính được định mức các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình kỹ thuật vật tư sử dụng

+ Phân tích và khảo sát: so sánh các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí và quá trình khảo sát thực thế, thu thập thông tin dữ liệu thông tin qua phiếu điều tra, nhật ký công trình từ đó phân tích và đưa ra định mức xây dựng xưởng phù hợp nhất

Mẫu định mức chi phí xây dựng nhà xưởng

Đại khái bạn có thể hình dung đó là những bảng kê khai tất cả các hạng mục vật liệu với đơn giá số lượng và tổng thành tiền để tạo hoàn thành dự án.

Và kể cả những chi phí chi tiết khác để thực hiện quá trình xây dựng diễn ra xuyên suốt tại công trường cho đến khi nhà xưởng được hoàn thành và bàn giao đến tay chủ đầu tư trong định mức đầu tư cho phép

+ Chi phí vật liệu

+ Chi phí nhân công

+ Chi phí thi công

Chi phí xây dựng

- Chi phí xây dựng công trình chính, phụ trợ, tạm phục vụ thi công

+ Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm
+ Chi phí thiết bị
+ Chi phí quản lý dự án 
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
+ Chi phí khảo sát địa chất
+ Chi phí lập dự án đầu tư
+ Chi phí thẩm tra hiệu quả dự án đầu tư
+ Chi phí thi tuyển thiết kế kiến trúc
+ Chi phí thiết kế kỹ thuật
+ Chi phí thẩm tra thiết kế
+ Chi phí thẩm tra dự toán
+ Chi phí lập HSMT & đánh giá HSDT xây lắp
+ Chi phí lập HSMT & đánh giá HSDT thiết bị
+ Chi phí giám sát thi công XD
+ Chi phí giám sát lắp đặt TB
CHI PHÍ KHÁC
+ Lệ phí thẩm định dự án đầu tư
+ Chi phí bảo hiểm công trình
+ Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán
+ Chi phí kiểm toán
CHI PHÍ DỰ PHÒNG
+ Dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh
+ Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá
Việc thiết lập định mức xây dựng nhà xưởng đòi hỏi cần nắm bắt rõ những quy định của Bộ xây dựng và phân tích, nghiên cứu kỹ càng, tỉ mỉ. Do đó, để lập dự toán chính xác, phù hợp thì rất cần những kỹ sư chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm.

TIN LIÊN QUAN

Đăng ký bản tin