bic@bicons.vn 0901815069 VI EN CN KR

KHU CÔNG NGHIỆP CÙ BI - BÀ RỊA VŨNG TÀU

29-01-2024 - Tin tức | 379

KHU CÔNG NGHIỆP CÙ BỊ - BÀ RỊA – VŨNG TÀU I. THÔNG TIN PHÁP LÝ VÀ VỊ TRÍ KHU CÔNG NGHIỆP CÙ BỊ Tháng 3/2021, UBND huyện Châu Đức có văn bản số 814/UBND-KTHT gửi UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc ý kiến về dự kiến quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Châu...

KHU CÔNG NGHIỆP CÙ BỊ - BÀ RỊA – VŨNG TÀU

I. THÔNG TIN PHÁP LÝ VÀ VỊ TRÍ KHU CÔNG NGHIỆP CÙ BỊ

Tháng 3/2021, UBND huyện Châu Đức có văn bản số 814/UBND-KTHT gửi UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc ý kiến về dự kiến quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Châu Đức định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Khu công nghiệp Cù Bị với quy mô 3.000 ha, là dự án có quy mô lớn nhất được đề xuất. Thời gian thực hiện dự án là giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. Ngày 28/09/2021, Tại báo cáo số 3260/BQL-QHXD của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc rà soát các nội dunh liên quan đến đề xuất định hướng phát triển khu công nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Khu công nghiệp – đô thị Cù Bị được đề xuất với quy mô 2.100 ha trong giai đoạn 1 và 2.100 ha trong giai đoạn 2.

Theo Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, đối với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ tiêu sử dụng đất KCN đến năm 2030 được phân bổ là 10.755 ha, do vậy việc bổ sung KCN Cù Bị vào danh sách KCN mới vẫn nằm trong kế hoạch khả thi của tỉnh. 

II. HIỆN TRẠNG ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP CÙ BỊ 

Hiện tại, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang trong quá trình bổ sung quy hoạch KCN Cù Bị, theo đó, tiến độ thực hiện trong năm 2021 – 2022 sẽ bổ sung quy hoạch, 2023 – 2024 xin chủ trương thành lập và 2025 quyết định thành lập KCN triển khai thực hiện giai đoạn 1. Hiện dự án KCN Cù Bị cũng đang là dự án thu hút các chủ đầu tư lớn tham gia triển khai, nghiên cứu. KLAND sẽ liên tục cập nhật về tiến độ triển khai của Khu công nghiệp Cù Bị trong thời gian tới.

Hạng mục Chi tiết
OVERVIEW: 
Nhà đầu tư hạ tầng  
Địa điểm  
Diện tích Tổng diện tích 3000ha
Diện tích đất xưởng  
Diện tích còn trống  
Tỷ lệ cây xanh  
Thời gian vận hành  
Nhà đầu tư hiện tại  
Ngành nghề chính  
Tỷ lệ lấp đầy  
LOCATION & DISTANCE: 
Đường bộ  
Hàng không  
Xe lửa  
Cảng biển  
INFRASTRUCTURE: 
Địa chất  
Giao thông nội khu Đường chính  
Đường nhánh phụ  
Nguồn điện Điện áp  
Công suất nguồn  
Nước sạch Công suất  
Công suất cao nhất  
Hệ thống xử lý nước thải Công suất  
Internet và viễn thông  
LEASING PRICE: 
Đất Giá thuê đất  
Thời hạn thuê  
Loại/Hạng  
Phương thức thanh toán  
Đặt cọc  
Diện tích tối thiểu  
Xưởng Giá thuê xưởng  
Thời hạn thuê  
Loại/Hạng  
Phương thức thanh toán  
Scale of factory  
Đặt cọc  
Diện tích tối thiểu  
Phí quản lý Phí quản lý  
Phương thức thanh toán  
Giá điện Giờ cao điểm  
Bình thường  
Giờ thấp điểm  
Phương thức thanh toán  
Nhà cung cấp  
Giá nước sạch Giá nước  
Phương thức thanh toán  
Nhà cung cấp nước  
Phí nước thải Giá thành  
Phương thức thanh toán  
Chất lượng nước trước khi xử lý  
Chất lượng nước sau khi xử lý  
Phí khác

TIN LIÊN QUAN

Đăng ký bản tin