bic@bicons.vn 0901815069 VI EN CN KR

TƯ VẤN THIẾT KẾ QUY HOẠCH DỰ ÁN XÂY DỰNG

22-02-2023 - Tin sản phẩm | 1212

Thiết kế quy hoạch dự án xây dựng là một bước quan trọng trong quá trình chuẩn bị và phát triển dự án. Quy hoạch đảm bảo rằng các phần tử của dự án được thiết kế và xây dựng sao cho phù hợp với mục đích sử dụng của dự án và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Thiết kế quy hoạch dự án xây dựng là một bước quan trọng trong quá trình chuẩn bị và phát triển dự án. Quy hoạch đảm bảo rằng các phần tử của dự án được thiết kế và xây dựng sao cho phù hợp với mục đích sử dụng của dự án và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. 

BIC đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch dự án xây dựng có đủ mọi kiều kiện năng lực, kinh nghiệm, gu thẩm mỹ cùng sự nhạy bén và linh hoạt trong lĩnh vực xây dựng. Sẵn sàng hổ trợ và đưa ra những giải pháp thiết kế tối ưu, chuyên nghiệp chất lượng nhất.

I. Thiết kế quy hoạch dự án xây dựng

Là việc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng trong phạm vi xây dựng. Lợi ích của việc lập quy hoạch các dự án xây dựng là tạo lập môi trường thích hợp cho người lao động trong nhà máy sử dụng đảm bảo lợi ích nhà đầu tư với lợi ích cộng đồng đáp ứng lợi nhuận kinh doanh sản xuất. Quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch xây dựng gồm sơ đồ, bãn vẽ, mô hình và thuyết minh. BIC sẽ hỗ trợ tư vấn lập quy hoạch dự án xây dựng.

BIC hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc thực hiện tổ chức hay định hướng việc tổ chức cho không gian vùng, đô thị, điểm dân cư và các hệ thống công trình​.

a.    Quy hoạch xây dựng vùng;

b.    Quy hoạch xây dựng đô thị, bao gồm quy hoạch chung xây dựng đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị;

c.    Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Bao gồm: 

+ Thiết kế quy hoạch chung;

+ Thiết kế quy hoạch chi tiết;

+ Thiết kế quy hoạch các khu đô thị, khu nhà ở, khu vui chơi giải trí, khu công nghiệp…;

+ Thiết kế khu nhà ở gia đình, sân vườn tiểu cảnh… ;

+ Thiết kế cảnh quan;

+ Thiết kế kiến trúc;

+ Thiết kế san nền;

+ Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, đường giao thông nội bộ…;

Các công việc khác trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc.

II. Lập dự án đầu tư

1.    Thuyết minh dự án

a.    Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư; địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất và các yếu tố đầu vào khác.

b.    Mô tả về quy mô và diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình bao gồm công trình chính, công trình phụ và các công trình khác; phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất.

c.    Các giải pháp thực hiện bao gồm:

Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và phương án hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật nếu có;

Các phương án thiết kế kiến trúc đối với công trình trong đô thị và công trình có yêu cầu kiến trúc;

Phương án khai thác dự án và sử dụng lao động;

Phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện và hình thức quản lý dự án.

d.    Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp phòng, chống cháy, nổ và các yêu cầu về an ninh, quốc phòng.

e.    Tổng mức đầu tư của dự án; khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn và khả năng cấp vốn theo tiến độ; phương án hoàn trả vốn đối với dự án có yêu cầu thu hồi vốn và phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế - tài chính, hiệu quả xã hội của dự án.

2.    Thiết kế cơ sở

Thiết kế cơ sở là thiết kế được thực hiện trong giai đoạn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, bảo đảm thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, là căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo.

Nội dung thiết kế cơ sở bao gồm phần thuyết minh và phần bản vẽ.

Phần thuyết minh thiết kế cơ sở bao gồm các nội dung: 

Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phương án thiết kế; tổng mặt bằng công trình, hoặc phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến; vị trí, quy mô xây dựng các hạng mục công trình; việc kết nối giữa các hạng mục công trình thuộc dự án và với hạ tầng kỹ thuật của khu vực;

Phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;

Phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc;

Phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình;

Phương án bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật;

Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng.

Phần bản vẽ thiết kế cơ sở bao gồm:

Bản vẽ tổng mặt bằng công trình hoặc bản vẽ bình đồ phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến;

Sơ đồ công nghệ, bản vẽ dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;

Bản vẽ phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc;

Bản vẽ phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình, kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

III. Thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công

Thiết kế kỹ thuật là thiết kế được thực hiện trên cơ sở thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt, bảo đảm thể hiện được đầy đủ các thông số kỹ thuật và vật liệu sử dụng phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, là căn cứ để triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công.

Thiết kế bản vẽ thi công là thiết kế bảo đảm thể hiện được đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, đảm bảo đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.

Hồ sơ thiết kế quy hoạch dự án xây dựng bao gồm:

- Quy hoạch xây dựng và thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện nước, phòng cháy chữa cháy, môi trường các dự án trong KCN

- Thiết kế hạ tầng kỹ thuật các công trình dự án trong KCN

- Thiết kế hạ tầng kỹ thuật các công trình dự án trong KCN

- Thiết kế cơ sở công trình dự án xây dựng trong KCN

- Thiết kế kỹ thuật công trình dự án xây dựng trong KCN

- Thiết kế thi công chi tiết công trình dự án xây dựng trong KCN

- Đánh giá tác động môi trường công trình dự án xây dựng trong KCN

Bên cạnh tư vấn thiết kế quy hoạch dự án xây dựng BIC còn cung cấp dịch vụ thẩm tra thẩm định thiết kế các công trình dự án xây dựng đồng thời nhận làm thủ tục cấp phép trong khu công nghiệp, giám sát tác giả tư vấn thiết kế các công trình xây dựng.

Quy trình thiết kế quy hoạch dự án xây dựng BIC

Quy trình thiết kế quy hoạch dự án xây dựng được xây dựng dựa trên chiến lược phát triển của khu công nghiệp, đồng thời là cơ sở để xây dựng các kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn. Việc xây dựng quy hoạch phải dựa trên những ý đồ chiến lược rõ ràng; sự tính toán khoa học, hợp lí những điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; việc sử dụng có hiệu quả các yếu tố nguồn lực.

- Tiếp nhận yêu cầu thiết kế quy hoạch dự án xây dựng

- Khảo sát hiện trạng khu đất và thiết kế sơ bộ

- Báo cáo và thống nhất thiết kế sơ bộ với chủ đầu tư

- Lập hồ sơ thiết kế quy hoạch – thiết kế cơ sở

- Bàn giao hồ sơ thiết kế

VI. BIC Đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch dự án xây dựng

Dịch vụ thiết kế quy hoạch dự án xây dựng phát triển ngày càng mạnh mẽ. Bên cạnh đó thiết kế quy hoạch dự án xây dựng có quy mô lớn trong khu công nghiệp ngoài điều kiện về năng lực, cần có kinh nghiệm thực tế, khả năng sáng tạo và tư duy nhạy bén, bắt kịp xu hướng thiết kế mới thời điểm hiện nay.

Những dự án thiết kế và thi công dự án xây dựng trải dài khắp cả nước chính là bằng chứng xác thực khẳng định uy tín và độ tin cậy của BIC trong lĩnh vực Tư vấn thiết kế quy hoạch dự án xây dựng. Đội ngũ kiến trúc, kỹ sư BIC tạo dựng niềm tin với Chủ đầu tư bởi năng lực chuyên môn giỏi, kinh nghiệm dày dặn và trách nhiệm với công việc.

Thương hiệu BIC ngày càng được khẳng định cũng như năng lực, trình độ lẫn kinh nghiệm của các kiến trúc sư phát huy rõ qua từng bản vẽ thiết kế. Chúng tôi tự tin và tự hào mang đến những giải pháp tối ưu tiên tiến và hiện đại nhằm giảm thiểu tối đa chi phí đầu tư xây dựng.

BIC là công ty chuyên thiết kế và thi công xây dựng nhà xưởng, nhà thép tiền chế, nhà kho công nghiệp chất lượng cao ngoài ra BIC còn thiết kế thi công tòa nhà văn phòng, tham gia khảo sát, kiểm định,....

BIC đã tham gia nhiều công trình xây dựng khắp nước. Chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm xây dựng những công trình có quy mô lớn của các nhà đầu tư nổi tiếng đến từ các quốc gia trên khắp thế giới như: Japan, Korean, Đài Loan, America (USA), Singapore,....

Uy tín của BIC ngày càng được củng cố khi chúng tôi được biết đến nhiều hơn qua những lời khen ngợi về thái độ làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, tinh thần cầu thị và trung thực trong kinh doanh. BIC giờ đây đã là một thương hiệu được tin cậy đối với những chủ đầu tư có tên tuổi lớn tại thị trường Việt Nam.

Lợi ích của quý khách:

Chúng tôi đã và đang triển khai các dự án nhà xưởng quy mô lớn từ 70.000 mét vuông đến hơn 200.000 mét vuông của các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam như: Korean, Japan, Đài Loan,....Chúng tôi ngày càng nỗ lực hơn để trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu về uy tín, năng lực thực hiện dự án tại Việt Nam, vươn xa tới thị trường các nước trong khu vực Đông Nam Á và Thế Giới.

BIC cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ xây dựng tốt nhất. Bằng sự nhiệt huyết và nỗ lực không ngừng của toàn bộ cán bộ công nhân viên. Đặc biệt, chúng tôi đã chinh phục được nhiều dự án lớn và lấy được lòng tin cũng như sự hài lòng của các "Ông Lớn" trên thế giới sang Việt Nam đầu tư công trình.

BIC rất hân hạnh được phục vụ quý khách với tinh thần: "HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN" 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIC 

 Chi nhánh Hồ Chí Minh: Số 78 Đường 39, Khu Phố 5, P.Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
☎️ Hotline: 0901.815.069
Phòng thu mua : 0908.619.597
Mail: bic@bicons.vn
 Chi nhánh Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà HUD3 Tower, Số 121-123 Phố Tô Hiệu, Quận Hà Đông - Hà Nội.
☎️ Hotline: 0243.91.92.789
Mail: bic@bicons.vn - Fax: (028) 38 800 892

TIN LIÊN QUAN

Đăng ký bản tin