bic@bicons.vn 0901815069 VI EN CN KR

LÃNH ĐẠO BIC TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUẦN TRA AN TOÀN CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN

06-01-2023 - Tin tức | 39

Các dự án nhà xưởng nhà máy đang bước vào tgiai đoạn cần đẩy nhanh tiến độ, đây là giai đoạn các công tác kiểm tra giám sát về an toàn lẫn chất lượng được kiểm soát nghiêm ngặt hơn bao giờ hết.

Các dự án nhà xưởng nhà máy đang bước vào tgiai đoạn cần đẩy nhanh tiến độ, đây là giai đoạn các công tác kiểm tra giám sát về an toàn lẫn chất lượng được kiểm soát nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. 

Ban chỉ huy công trường đã xây dựng và áp dụng kế hoạch an toàn – chất lượng dự án với mục tiêu thực hiện kiểm tra định kỳ và tổng hợp báo cáo về ban quản lý dự án. Các lãnh đạo nắm bát được thực tế các vấn đề công trường, đồng thời công tác tuần tra an toàn đảm bảo sự phù hợp tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức khở nghề nghiệp ISO 4500:2018 và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Một số hình ảnh công tác giám sát chất lượng dự án

Hình ảnh ban lãnh đạo giám sát chi tiết hạng mục nhà xưởng từ trần đến sàn

Hình ảnh tuần tra tổng quát an toàn và chất lượng dự án

Kết thúc buổi tuần tra, Ban lãnh đạo BIC và Ban chỉ huy công trình họp liệt kê các hạng hạng mục đã đạt lẫn tồn tại đang có và đề ra phương án khắc phục triệt để làm sao đảm bảo hoàn thiện theo tiêu chuẩn và kịp tiến độ chung.

Tổng kết của buổi làm việc trực tiếp của Ban Lãnh đạo tại công trường dự án đã đáp ứng mục tiêu chỉ tiên theo kế hoạch đề ra, không có nội dung cần khắc phục ảnh hưởng đến chất lượng tổng thể của dự án. Các tồn tại khuyến nghị được giám sát kĩ và khắc phục triệt để bằng báo cáo thực tế về chỉ số tiêu chuẩn.

 

TIN LIÊN QUAN

Đăng ký bản tin