bic@bicons.vn 0908950546 VI EN CN KR

MẬT ĐỘ XÂY DỰNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC QUI ĐỊNH THEO PHÁP LUẬT

22-06-2022 - Tin tức | 23

Mật độ xây dựng trong khu công nghiệp nào cũng dụa trên các quy chuẩn về kỹ thuật xây dựng và quy hoạch xây dựng. Điều này chủ đầu tư lẫn nhà thầu cần nắm rõ những thông số như hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng… trước khi lê kế hoạch thiết kế xây dựng.

Mật độ xây dựng trong khu công nghiệp nào cũng dụa trên các quy chuẩn về kỹ thuật xây dựng và quy hoạch xây dựng. Điều này chủ đầu tư lẫn nhà thầu cần nắm rõ những thông số như hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng… trước khi lê kế hoạch thiết kế xây dựng.

Mật độ xây dựng trong khu công nghiệp là gì

Mật độ xây dựng trong khu công nghiệp và hệ số sử dụng đất thường đi đôi với nhau là cơ sở căn cứ quan trọng để doanh nghiệp cây dựng vừa đúng nhu cầu sản xuất và đúng theo yêu cầu pháp luật. Từ đó đự toán được qui mô nhà xưởng xây dựng phải đầu tư bao nhiêu chi phí.


Mật độ xây dựng trong khu công nghiệp hiểu nôm na là tỷ lệ đất mà công trình thi công xây dựng chiếm trên tổng diện tích của toàn bộ lô đất.
Mỗi nơi có mật độ đô thị thi công xây dựng riêng và được quy định theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng- QCVN 01:2019/BXD. Điều này giúp chủ đầu tư người dân đam rboar quy hoạch xây dựng đúng theo quy định pháp luật.

Có 2 loại mật độ xây dựng đó là:

+ Mật độ xây dựng thuần: đây là tỷ lệ phần diện tích chiếm dất của những công trình xây dựng trên diện tích lô đất không bao gồm diện tích chiếm đất của tiểu cảnh trang trí bể bơi, bãi đỗ xe và sân thể thao ngoài trời.
+ Mật độ xây dựng gộp của một khu vực đô thị: là tỷ lệ diện tích chiếm đất của những công trình kiến trước trên diện tích toàn khu đấy diện tích toàn khuddaats có thể bao gồm cả các khu cây xanh sân đường không gian mở và những khu vực không xây dựng công trình
Hệ số sử dụng đất là tỷ lệ tổng diện tích sàn thi công xây dựng trên tổng diện tích của lô đất. Tổng diện tích sàn là tổng diện tích của chủ đầu tư xây dựng lên với mục tiêu dùng để sản xuất hay làm kho chứa… Bao gồm cả tầng nổi tầng mái và tầng hầm. Diện ích lô đất chính là tổng diện tích đất mà doanh nghiệp sở hữu hay đi thuể theo đúng quy định pháp luật.
Cách tính hệ số sử dụng đất được tính theo công thức sau:
Hệ số sử dụng đất (Hsd) = Tổng diện tích sàn xây dựng / Tổng diện tích lô đất
Đơn vị tính: (lần)
Ví dụ:
Doanh nghiệp A sở hữu một lô đất nền là 2000m2, doanh nghiệp thi công xây dựng nhà xưởng gồm 4 tầng, diện tích mỗi tầng là 1400m2, phần diện tích còn lại 600m2 được dùng để trồng cây xanh, hệ thống đường đi lại. Do đó ta có hệ số sử dụng đất của doanh nghiệp A là:
Hsd = (4*1400) / 2000 = 2.8 (lần)

Những quy định về sử dụng đất khu công nghiệp

Để sử dụng và xây dựng trong đất khu công nghiệp chủ đầu tư cần nên lưu ý 4 điểm sau

- Đất thi công xây dựng khu công nghiệp cụm khu công nghiệp phải được quy hoạch phù hợp với tiềm năng phát triển công nghiệp, quy hoạch tổng thể phát triển nền kinh tế xã hội và những chiến lược phát triển có liên quan.

- Tỷ lệ những loại đất trong khu công nghiệp phụ thuộc vào loại hình tính chất của khu công nghiệp mooddun diện tích những lô đất thi công xây dựng nhà máy kho tang nhưng cần phù hợp với qui định.

- Mật độ thi công xây dựng thuần trong lô đất thi công xây dựng nhà máy khi tàng tối đa là 60%

Đồng thời cần đáp ứng theo những quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng QCVN 01: 2019/BXD. Quy chuẩn này quy định về những mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải tuân thủ. Áp dụng trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch. Tổ chức thực hiện quy hoạch quản lý phát triển theo quy hoạch đã được phê duyệt. Làm cơ sở để thi công xây dựng tiêu chuẩn quốc gia quy chuẩn địa phương trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng.

Mật độ xây dựng sẽ phụ thuộc vào chiều cao của công trình & phần diện tích lô đất. Những công trình có chiều cao, và phần diện tích càng lớn thì mật độ thi công xây dựng càng thấp. 
Khu vực bên trong nhà xưởng, khu công nghiệp cũng cần có 1 giới hạn diện tích thi công xây dựng tối thiểu riêng theo quy định. Cụ thể:

Theo các bảng quy định về mật độ xây dựng nhà xưởng trên nhằm tạo ra sự cân đối và hài hòa giữa các công trình xây dựng cùng với cảnh quan xung quanh. Đồng thời, mang đến sự thoải mái, môi trường lý tưởng để cán bộ, công nhân viên làm việc.

Bảng tra cứu về mật độ các công trình, phân khu bên trong nhà xưởng 

Ngoài quy định về mật độ xây dựng nhà xưởng thì khi thi công doanh nghiệp cần phải bảo đảm những yêu cầu khác, cụ thể:

Một số yêu cầu chung theo quy về mật độ xây dựng nhà xưởng

Phải bảo đảm những yêu cầu về bảo vệ môi trường & an toàn theo quy chuẩn xây dựng trong khu công nghiệp. Từ đó giúp hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng xấu tới môi trường đô thị.

Đối với những cơ sở sản xuất, kho tàng có mức độ độc hại cấp I, cấp II, cấp III cần phải bố trí xa khu vực dân dụng. Cấp độc hại & khoảng cách ATMT tuân thủ theo các quy định của Bộ Khoa học Công nghệ hay phải xác định bằng công cụ đánh giá tác động môi trường hoặc dựa trên những dự án tương tự.

Trường hợp chưa có đánh giá tác động môi trường hay những dự án tương tự có thể tham chiếu các giá trị trong phụ lục 3 của TCVN 4449-1987.

TIN LIÊN QUAN

Đăng ký bản tin